Institut psychosociální péče

Institut psychosociální péče

Cílem a posláním Institutu psychosociální péče je prostřednictvím nabízených psychoterapeutických služeb zajistit klientům v jejich obtížné životní a psychické situaci včasnou a dosažitelnou pomoc, kterou nejsou schopni sami řešit. S celým týmem a ostatními odborníky klademe důraz na zlepšení psychického a fyzického zdraví, životního stylu a pochopení vzniklé situace. Při práci s klienty respektujeme jejich jedinečnost, dodržujeme etické zásady a dodáváme jim pocit jistoty a bezpečí. Vážíme si všech osob, kteří se rozhodli svěřit se do péče a opět najít bezproblémovou a úspěšnou cestu životem. Více informací o komplexní nabídce psychosociálních služeb najdete na webu.

Reprofit

Klinika Reprofit

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Posláním kliniky je pomáhat neplodným párům na cestě k rodičovství. Svými výbornými výsledky se řadí mezi ty nejlepší evropské kliniky reprodukční medicíny. Očekávejte profesionální lékařský tým, příjemné moderní prostředí a citlivý osobní přístup. Díky týmu odborníků a špičkovému vybavení jsou úspěšnější než celoevropský průměr. Jejich péči si už vybralo víc než 15 000 párů z 90 zemí světa. Díky efektivní spolupráci, pečlivé organizaci a rozsáhlé databázi dárců nebudete na léčbu čekat. Navíc patří k cenově dostupným klinikám. Klinika REPROFIT sídlí v Brně a také v Ostravě.

FertiCare

FertiCare Prague

FertiCare Prague je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, kterou založil známý a uznávaný lékař Dr. Med. Petr Uher, Ph.D. Navazuje na dlouholeté zkušenosti karlovarské pobočky Karlsbad Fertility a nabízí tak svým klientům jen ty nejlepší postupy proveřené časem. Dr. Petr Uher a jeho tým mají mnohaleté zkušenosti v oblasti reprodukční medicíny a genetiky nejenom v České republice, ale i v sousedních zemích.

Spektrum poskytovaných služeb kliniky FertiCare Prague se pohybuje od základních gynekologických vyšetření nebo genetiky až po léčbu neplodnosti za pomoci nejnovějších laboratorních metod.

Klára Rozmarová

Mgr. Klára Rozmarová

Klára pracuje ve zdravotnictví. Převážně v akutní péči a na Zdravotnické záchranné službě se věnuje krizové intervenci - konkrétně první psychické pomoci klientům sekundárně zasaženým, při náhlém úmrtí jejich blízkého či svědkům nějaké tragické události. Dále působí jako terénní krizový intervent v rámci Systému psychosociální intervenční služby na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje. Externě spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí, kde působí jako poradce pro oběti a svědky trestných činů. Studenti na Technické univerzitě v Libereci se s Klárkou mohou potkat při výuce komunikace ve zdravotnictví.

Gyo ambulance MUDr. Štěpána Budky

Gyo ambulance MUDr. Štěpána Budky

Gyo ambulance MUDr. Štěpána Budky je pracoviště s rodinnou atmosférou a nabízí gynekologicko-porodnickou péči v kompletním ambulantním rozsahu. Dále se specializuje na gynekologii dětí a dospívajících - dětskou gynekologii, reprodukční medicínu - asistovanou reprodukci a estetickou gynekologii. Sídlí v Praze 7 a stále registruje nové pacientky.

Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace poradců pro pozůstalé je spolek, který byl založen za účelem rozvoje i propagace profesionálního a nestranného poradenství pro pozůstalé. Sdružuje profesionální poradce pro pozůstalé s cílem pracovat společně na rozšiřování a zkvalitňování nabízených služeb truchlícím klientům. Snaží se rovněž o vytváření společenského klimatu usnadňujícího životní situaci pozůstalých. Etický kodex poradců pro pozůstalé.

Family Trees Publishing
Ženy s.r.o.
eMimino.cz
loono
Gynella
iPrima
Dobrá rodina