Projekt Cesta za rodinou

Gynekologové nás varují, že odkládání těhotenství na pozdější dobu má svoje rizika. Biologické hodiny nelze zastavit a kvalita vajíček i spermií průběžně s věkem klesá. Otázkou je, co můžeme pro zachování plodnosti a na její podporu udělat? Protože chápat svoji plodnost jako samozřejmost a domnívat se, že v okamžiku rozhodnutí žena přirozenou cestou otěhotní a stanete se rodiči, je vzácnost. Vše, co se považovalo za jisté, dnes téměř neplatí. Diagnóza neplodnost je nemocí somatickou, intimní a je nemocí páru. Z tohoto důvodu je potřeba se jí věnovat komplexně. Z dlouhodobé praxe vím, že pro mnohé z vás je léčba metodami asistované reprodukce volbou číslo jedna. „Ale je tomu skutečně tak?“ Mezilidské vztahy, láska, strava, spánek pohyb, tyto aspekty jsou významně spojeny s reprodukční tématikou. Jak důležité je postavení psychického zdraví na cestě za dítětem? Být bez dětí, postihuje nejen sociální a rodinný život, tato situace souvisí také s duševním stavem žen a mužů. Zasažen je partnerský vztah, a především u žen somatický stav prohlubuje potíže psychické. Existuje totiž mnoho okolností a variant, které spolu musíte nejdříve vyhodnotit, aby zátěž byla co nejmenší a vše se povedlo tak, aby na konci cesty bylo vytoužené miminko.

  • Chcete získat validní informace o gynekologické prevenci, o přípravě těla na početí, o náhradním rodičovství nebo metodách asistované reprodukce?
  • Potřebujete si ujasnit další kroky v léčbě neplodnosti?
  • Uvěřit opět sama sobě, že také "JÁ" otěhotním?
  • Potřebujete najít k sobě cestu zpátky?
  • Umět s partnerem komunikovat a být si navzájem oporou?
  • Chcete umět pracovat se strachem, studem, vinou nebo vztekem, a umět je ventilovat?
  • Získat postup, jak opustit začarovaný kruh negativních myšlenek?

Pokud ano, tak jste tady správně!

Zaměření projektu

Tato praktická témata přinášíme všem zájemcům, kteří se ocitli na cestě za rodinou. Společně o nich budeme diskutovat a žádná z otázek pro mě a kolegyni Bc. Renatu Siranovou rozhodně nebude tabu. Z terapeutické praxe Vám představíme příběhy párů, které nás inspirovali a víme, že vás jejich příběh na cestě za rodinou posílí. Jsme rádi, že můžeme společně odtajňovat téma nedobrovolné bezdětnosti a útrap s ním spojených.

Projekt Cesta za rodinou je odborný seminář, na který navazuje klubové setkání. Víme, že osvěta a prevence sexuálního a reprodukčního zdraví je pro nás ať už dospělé osoby, rodiče nebo studenty velmi důležitá. Seminář se zaměřuje na podporu rodiny a naším hlavním cílem je předat vám validní informace.

V rámci přednášky jsou účastníkům poskytnuty aktuální informace vztahující se k prevenci neplodnosti, postupům v léčbě neplodnosti, umělému oplodnění, náhradní rodinné péči anebo k perinatálním ztrátám. Ty jsou prezentovány dle preferencí účastníků v navazujících tematických blocích. Zaměřujeme se na psychickou a terapeutickou podporu a jednotlivé zdravotní, sociální a výchovné intervence zájemcům propojujeme.

Klubová setkání plynule navazují na semináře. Zde naopak přecházíme k diskuzi. Účastnící dostávají osobní prostor a jednotlivá témata dále rozvíjet. V případě zájmu mohou sdílet svoje osobní zkušenosti s bezdětností a klást dotazy. To vše v bezpečném prostředí.

Po ukončení semináře obdržíte kontakty na poskytovatele odborných služeb, kteří Vám dále poskytnou včasnou a adekvátní pomoc.

Více o tématu neplodnosti, kterým se dlouhodobě věnujeme, s námi hovořila Kristina Grey. Z našich opakovaných setkání vznikl inspirativní rozhovor, který si můžete přečíst na blogu Ženy s.r.o.

Tímto jí děkujeme, že nám pomohla k detabuizaci palčivého tématu. https://www.zenysro.cz/rozhovory/cesta-za-rodinou

Informace o projektu naleznete také na webu: https://www.ipsp.cz/akce-a-projekty

Cena se odvíjí od počtu účastníků, odborného rozsahu a je sjednávána individuálně.

Odborné vzdělávací přednášky o prevenci sexuálního a reprodukčního zdraví

V rámci odborného vzdělávání poskytuji přednášky o prevenci sexuálního a reprodukčního zdraví.

Pro žáky a studenty jsem zpracovala odborná témata, kde se zabývám otázkami zdraví, sexuální výchovy a lidské reprodukce. Důraz kladu na prevenci a výchovu v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Dále se věnuji významu partnerství a životnímu stylu.

Obsah vzdělávacích programů je sjednán tak, aby odpovídal konkrétnímu publiku. Jednotlivá témata jsou vždy přizpůsobena věku posluchačů, a kromě prezentací jsou přednášky doplněny o modely pomůcek, o videa nebo filmy. Důraz kladu především na diskuzi s žáky a na zvýšení zájmu o danou problematiku.

Vzdělávacích programů mohou využít základní nebo střední školy a odborná učiliště. Semináře poskytuji také v rámci firemních organizací nebo pro veřejnost.

Cena se odvíjí od počtu účastníků, odborného rozsahu a je sjednávána individuálně.

V případě zájmu o sjednání termínu konzultace nebo v případě dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.