Jedná se o efektivní metodu rozvoje ať už osobního nebo profesního. Kouč vede klienta strukturovaným procesem zaměřeným na rozvoj osobního potenciálu, který ho vede k cíli.

Vycházím z předpokladu, že každý člověk má k dispozici množství sil a možností pro řešení složitých situací, které však neumí správně využívat. Předpokládám, že Vy jste experty na svůj život. Koučink není terapie, kde s Vámi řeším minulost. Naopak, v koučinku Vám pomáhám pochopit Vaši současnou situaci včetně všech limitů, které Vás svazují při hledání vlastního řešení. Motivuji Vás k potřebným změnám a aktivizuji Váš vlastní potenciál. Prostřednictvím cíleně kladených otázek Vám umožňuji najít vlastní sílu a zdroje, jak naplnit svůj cíl. Kouč se tak stává průvodcem na cestě k sebepoznání a hledání řešení pro dosažení změny nebo požadovaného stavu.

Abychom dosáhli úspěchu, nejprve si definujeme cíl a zakázku. Poté způsoby řešení, které Vás povedou k žádané změně. Pracujeme se souvislostmi a rozdíly mezi tím, co je nyní a co Vy jako klient požadujete, aby nastalo. Dávám Vám příležitost a čas přemýšlet o věcech jiným způsobem a hledat nová vhodná řešení.

Klient a kouč se obvykle setkávají na hodinové až dvouhodinové sezení 1x týdně. Ve druhé fázi 1x za 14 dní až měsíc. V poslední fázi se setkání uskutečňuje podle potřeby koučovaného buď v pravidelných intervalech, nebo dle požadavku klienta nepravidelně. V rámci jednotlivých setkávání hledá klient řešení situací, které si sám nadefinoval. Výsledky dlouhodobě přináší žádoucí změny postojů, které podporují klientovu celkovou životní spokojenost a zlepšuje komunikaci nebo rozvíjí kreativitu.

S čím Vám mohu pomoci?

  • Pokud prožíváte individuální nebo vztahovou krizi
  • Hledáte aktivizace a motivaci z vlastních zdrojů (v oblasti zdraví, práce, vztahů)
  • Máte potřebu změny nebo změnu plánujete
  • Zažíváte stav a hrozbu syndromu vyhoření
  • Hledáte profesní, kariérovou nebo osobní změnu a rozvoj
  • Chcete pracovat na sebehodnotě, důvěře a zvýšit si sebevědomí
  • Hledáte nový životní smysl a stabilitu