Sandplay – známá také jako „hra v písku“, je terapeutická metoda, při které děti a dospělí klienti pracují na ohraničeném pískovišti, kde si volně vybírají figurky a budují symbolické obrazy podle svých vnitřních potřeb. Sandplay terapie je vhodná pro každého, kdo touží po hlubším prozkoumání svého vnitřního světa a dosažení osobního růstu a uzdravení.

Sandplay terapie je jemným a efektivním nástrojem, který vychází z hlubokých principů analytické psychologie Carla Gustava Junga. Tato terapeutická metoda, vyvinutá Dorou Kalff, umožňuje klientům vyjádřit a prozkoumat své niterné prožitky a emoce prostřednictvím kreativní hry v písku.

Co je to Sandplay?

Sandplay, je projekční terapeutická metoda, při které klienti pracují na ohraničeném pískovišti, kde si volně vybírají figurky a budují symbolické obrazy podle svých vnitřních potřeb. Písek a figurky představují reálný svět člověka a umožňují hlubší prozkoumání emocí a vzorců chování.

Jak sandplay terapie probíhá?

Při práci s pískem se přistupuje nedirektivně. Obvykle začínám s pobídkou: "Vytvoř si v písku to, co právě potřebuješ." Během terapie mají klienti možnost volně manipulovat s pískem a figurkami, což je přirozené a zábavné pro každého, bez ohledu na věk. Po celou dobu jim poskytuji podporu a prostor pro bezpečné prozkoumání prožitků. Komentuji, co vidím a slyším, a kladu otázky, které jim pomáhají prozkoumat jejich emoce.

Tato metoda poskytuje bezpečné prostředí, ve kterém klienti mohou svobodně vyjádřit širokou škálu emocí a prožitků bez obav z odsouzení nebo posuzování. Díky tomu mají možnost objevit a porozumět svým vnitřním procesům a nalézt cestu k osobnímu růstu a uzdravení. Jako terapeut respektuji individualitu každého klienta a nezaujímám stanovisko k vytvořeným obrazům v písku. Na konci terapie, pokud klient souhlasí, zachytím vytvořený obraz na fotografii. To mu umožňuje sledovat pokrok a změny v průběhu terapie.

V případě zájmu o sjednání termínu terapie mne neváhejte kontaktovat.