Krizová intervence je zaměřena na okamžitou podporu a pomoc dospělým osobám v akutním stavu tísně.

Mnohdy jsou to naše životní pády a selhání, skrze které jsme později moudřejší a získáváme zkušenosti. Ale jsou to také traumata, která v nás zanechávají bolest, hluboké rány a mění náš způsob, kterým pohlížíme na svět. K jejich uzdravení poté potřebujeme velké porozumění, soucit a lásku.

Vím, že od života chcete více, že ho chcete vidět takový jaký je a chcete ho prožít naplno, ve svém autentickém já. Chci abyste věděli, že i ve velmi těžkých a nenadálých životních chvílích existuje naděje a účinná pomoc.

Službu krizového poradenství poskytuji dospělým osobám v akutním stavu tísně nebo životní krizi, bezprostředně nebo krátce po traumatické události. Krizí může být vše, co Vy považujete za téma, nedokážete si s ním sami poradit anebo nemůžete najít adekvátní řešení.

Poradenství je poskytováno v osobním kontaktu, případně telefonicky. Nejprve se společně zaměříme na spouštěč problému a budeme hledat jeho řešení. Mým cílem a úkolem je Vám poskytnout emoční podporu, nalézt opěrné body a další možná řešení, které Vám pomohou, a to vše v přítomném čase „tady a teď“.

Počet setkání je vždy individuální a odvíjí se od potřeb klienta a tématu. Jedná se o krátkodobou pomoc v rozmezí 8–10 setkání.

Někdy i ty nejjednodušší věci mohou mít největší dopad v našem životě. Pokud se vám nedaří udržet si klid v duši, neváhejte se na mne obrátit o pomoc.

Po krizové intervenci zpravidla doporučuji klientům pokračovat v psychoterapii.

S čím Vám mohu pomoci?

 • Zažíváte osobní, partnerskou nebo manželské krizi?
 • Pociťujete úzkosti, deprese a cítíte se vyčerpaní?
 • Potřebujete vyjádřit svoje emoce a porozumět svému prožívání?
 • Prožíváte problémy s vlastní identitou?
 • Řešíte rodinné nebo mezigenerační problémy?
 • Máte potíže s výchovou svých dětí?
 • Byla vám sdělena nepříznivá lékařská diagnóza?
 • Prožíváte ztrátu blízké osoby nebo smrt dítěte?
 • Potřebujete pomoci vytvořit plán k řešení krize?
 • Zažíváte pocit beznaděje, máte myšlenky na smrt nebo přemýšlíte nad sebevraždou?
 • Potřebujete zprostředkovat kontakt na sociální či zdravotní služby​?