Jsem držitelkou státní profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Moje role spočívá v poskytování podpory rodinám a blízkým v náročných obdobích. Podporuji jak samotné pacienty při ztrátě zdraví, tak jejich blízké, ať už se jedná o hospitalizované pacienty, nevyléčitelně nemocné nebo rodiče po ztrátě dítěte. S těmi, kteří projeví zájem, procházím obtížnými okamžiky spojenými s nemocí a smrtí, včetně toho, co následuje po ztrátě.

Jsem zdravotní sestra, krizový intervent, poradce pro pozůstalé, sociální pracovník a terapeut. Poskytuji odbornou psychosociální péči, doprovázení a emocionální oporu v bezpečném prostředí dospělým i dětem, kteří čelí nemoci nebo ztrátě zdraví. Mé služby jsou dostupné nejen pacientům hospitalizovaným z důvodu nemoci, ale také jejich pečujícím nebo již pozůstalým. Mým cílem je pomoci těmto lidem lépe zvládnout bolestný proces ztráty a najít motivaci k dalšímu životu.

Podporu a doprovázení nabízím rodičům, kteří čelí nepříznivé diagnóze ještě nenarozeného nebo právě narozeného miminka, a těm, kteří prošli perinatální ztrátou nebo ztrátou miminka před, při nebo po porodu. Všem, těm, kdo se v dnešní náročné době cítí osamoceni a ztraceni ve svém smutku, poskytuji pomoc a porozumění. Pracuji na tom, aby lidé mohli lépe zvládat bolest, zlepšovat spánek pomocí relaxačních technik a nalézat sílu v podpůrných rozhovorech.

Setkání můžeme uskutečnit osobně, online nebo ve vašem prostoru, vždy po předchozí domluvě prostřednictvím kontaktního formuláře.

Poskytuji:

  • Podporu a provázení rodičů, mladých dospělých, dětí a dospívajících
  • Provázení a podporu po sdělení nepříznivé lékařské prognózy
  • Podpůrné rozhovory a provázení nemocných v době zdravotní péče
  • Provázení a podporu pečujícím, kteří očekávají úmrtí blízkého člověka nebo se vyrovnávají s jeho ztrátou
  • Individuální provázení při dlouhodobém nebo komplikovaném truchlení
  • Zprostředkování kontaktu na další sociální služby a organizace v době péče i po ztrátě
  • Odborné sociální poradenství s pomocí zprostředkováním zdravotních a sociálních služeb, poradenství v oblasti státní sociální podpory, finanční podpory, komunikace s úřady, kondolence, závěť, dědictví