Vyčerpali jste všechny dostupné možnosti na cestě za dítětem a ono stále nepřichází? Ať už je pravým důvodem cokoliv, nyní se pravděpodobně cítíte bezradní a vyčerpaní. Možná si také pohráváte s myšlenkou, zda si dítě osvojit nebo svoji touhu po dítěti uskutečnit prostřednictvím náhradní matky. Obě rozhodnutí patří bezesporu k těm nejtěžším a nejdůležitějším ve Vašem životě. Tato cesta k dítěti bývá nejdelší, ale rozhodně není neuskutečnitelná. Než dospějete ke konečnému rozhodnutí, je přínosné vědět, co takové rozhodnutí obnáší.

Náhradní (surogátní) mateřství je velmi složitý proces především po medicínské stránce a pro biologické rodiče přináší hned několik rizik. V České republice není náhradní mateřství legislativně upraveno. To znamená, že není výslovně zakázáno ani dovoleno. Gynekologové na klinikách reprodukční medicíny se rozhodují na základě etických norem a doporučení SAR ČGPS.

Na rozdíl od náhradního mateřství jsou pravidla k poskytnutí náhradní rodinné péče zákonem jasně stanovena. Ani v jednom případě se bohužel neobejdeme bez dalších odborníků. Na realizaci obou variant se současně podílejí psychologové, gynekologové, praktičtí lékaři, právní kanceláře a soudy, a v neposlední řadě sociální pracovníci.

Nemohu zaručit, že Vaše cesta k dítěti pomocí náhradní rodinné péče bude méně byrokratická, ale ve spolupráci s neziskovou organizací pro zprostředkování náhradní rodinné péče Vám ji mohu o mnoho usnadnit.

Pomohu Vám s následujícími otázkami:

  • Jaké jsou podmínky a rizika spojená s náhradním mateřstvím.
  • Kde a kdo Vám může službu poskytnout?
  • Která odborná a jiná vyšetření a konzultace budete potřebovat?
  • Kde a jakým způsobem můžete požádat o svěření do náhradní rodinné péče?
  • Kde získáte formuláře a který úřad musíte navštívit?
  • Jste samostatným žadatelem žena/muž a nejste si jisti, zda můžete o NRP zažádat?
  • Není Vám jasné, co je zrušitelná a nezrušitelná adopce?
  • Jak dlouho budete na dítě čekat?