Jmenuji se Lenka Pelechová. Jsem žena, partnerka, a především také matka. Od roku 2010 se zabývám neplodností a asistovanou reprodukcí. Pracovala jsem jako zdravotní sestra na klinikách reprodukční medicíny v Brně a následně v Praze.

Usilovná práce gynekologů a stále se zdokonalující laboratorní metody přivedla asistovanou reprodukci v posledních letech ke skvělým výsledkům a právem nyní zaujímáme přední místo mezi odborníky ve světě. I když dosahujeme na klinikách nebývalých medicínských úspěchů, v průběhu tohoto času se bohužel opomnělo, že člověk je především biopsychosociální bytost a jako taková má své nemedicínské potřeby a přání. K zaručenému úspěchu patří mimo jiné i adekvátně informovaný a připravený žadatel. Při své práci s klienty jsem si nemohla nepovšimnout, jak moc taková komplexní příprava párů před zahájením léčby neplodnosti chybí.

Často jsem byla svědkem, kdy klienti opakovali stále stejné:

„Kdybych to bývala tenkrát věděla, tak bych tady možná neseděla”, „Kdyby mi ty informace řekli dopředu, tak jsem dnes mohla být už matkou”, „Kdybychom věděli, že se máme na takovou situaci připravit, tak bychom léčbu přehodnotili”

Tyto stesky jsem si pracovně označila “Pan Bych”. A právě ony mne postupně přivedly k myšlence vytvořit pro Vás koncept konzultací a poradenství, která Vás předem informují o všech možných situacích, které mohou v průběhu léčby nastat, a která Vás na ně připraví. Popřípadě Vám poskytnou útěchu, pokud by bylo potřeba si o trápení popovídat.

Nyní Vám svůj koncept s radostí předkládám. V rámci mých konzultacích, individuálních nebo párových, využívám letitých profesních zkušeností s léčbou neplodnosti z klinik asistované reprodukce. Pevně věřím, že Vám budu moci předat potřebné informace tak, aby Vaše nelehká cesta za dítětem byla minimálně bez “Pana Bycha”.

Vaše Lenka

Moje vzdělání

  • 1989 - 1992  Střední zdravotnická škola, Třebíč - obor všeobecná sestra
  • 1995 - 1997  MUNI Brno, Speciální pedagogika-psychopedie - Pedagogická způsobilost ve speciálních a integrovaných zařízeních
  • 2015 - 2018  Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín - Personální a interkulturní management, Státní zkouška z psychologie, managementu a interkulturality
  • 2018 - doposud  Pražská vysoká škola psychosociální, Praha - Sociální politika a práce s aplikovanou psychoterapií

Kurzy, semináře, workshopy

  • Péče o rodiče po perinatální ztrátě, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Rastislavová, Ph.D.
  • Kurz-Poruchy osobnosti I-II, Česká asociace studentů psychologie, PhDr. Andrej Drbohlav
  • Akreditovaný kurz koučování
  • Komplikovaný zármutek a jeho základní diagnostická kritéria
  • Daseinsanalýza v terapeutické a poradenské praxi I-III, PVŠPS, Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.
  • Transakční analýza - PhDr. Jiří Libra

Jak postupuji?

Měli byste vědět, že každá změna v životě je především a pouze o Vás. Cesta k dítěti mnohdy není jednoduchá, ani krátká. Problémy s početím prostupují celým naším tělem a skrze emoce se cítíme zoufalí, slabí či nerozhodní. Mým cílem je vytvořit každému individuální postup s ohledem k jeho potřebám. Zaměřuji se především na podporu a řešení. Z tohoto důvodu je moje práce s Vámi především o budování Vašich silných stránek. Překonání překážek Vám přinese více rovnováhy do denního života a Vaše mysl bude lépe připravena na výzvy, které Vás čekají. Abychom dosáhli Vašich cílů a pak se z nich společně mohli radovat, všechny výzvy směle přivítáme.

Vnímám Vás jako experty Vašeho vlastního života a moje role je naslouchat, reflektovat, předávat zkušenosti a podporovat Vás. Také jsem připravená, pokud bude potřeba se svěřit v případě neúspěchu. Pak můžeme společně mlčet, protože přes bolest a slzy žádná slova nebudou nikdy ta správná. Lenka

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili. Vy se rozhodujete, jaký způsob je pro Vás ten nejvhodnější.

Při své práci využívám letitých profesních zkušeností s léčbou neplodnosti z klinik asistované reprodukce. V rámci mých konzultaci, individuálních nebo párových, obdržíte tu nejlepší možnou péči, kterou jsem pro Vás schopna zajistit. Proto si na ně prosím s předstihem vyhraďte vždy dostatek času. Konzultace probíhají v českém jazyce, po domluvě také v německém, v Praze nebo Brně.

Komplexní poradenství

Nejsem smluvně vázána na žádné zdravotní centrum poskytující služby asistované reprodukce. Mezi kolegy jsem známá tím, že poskytuji odborné komplexní poradenství v oblasti neplodnosti a aktivně s nimi spolupracuji. Především s gynekology, psychoterapeuty, sociálními pracovníky, genetiky, psychology a sexuology a v neposlední řadě také s fyzioterapeuty. Na ně se s důvěrou obrátím, pokud Vaše situace překročí mé kompetence.

Poradenství nenahrazuje lékařské ošetření.