Jmenuji se Lenka Pelechová. Jsem žena, partnerka, a především také matka. Od roku 2010 se zabývám neplodností a asistovanou reprodukcí. Pracovala jsem jako zdravotní sestra na klinikách reprodukční medicíny v Brně a následně v Praze.

Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v Třebíči, Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně a sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Během své dlouholeté praxe a stáží jsem získala zkušenosti na řadě pracovišť. Nyní svoje získané znalosti a dovednosti propojuji ve prospěch svých klientů a činí mi to velkou radost.

Ve své práci s dospělými klienty jsem orientovaná především na krizovou intervenci, individuální, párové, rodinné psychosociální poradenství, mediaci a koučink. S klienty nejčastěji hledám účinnější způsoby komunikace v partnerských i dalších vztazích, porozumění sobě i ostatním, možnosti vypořádání se s obtížemi jako jsou deprese, úzkosti, pocity životní nespokojenosti a nenaplněnosti. Při koučinku se zaměřuji na rozvoj vaší osobnosti a sebepoznání. V projektu Cesta za rodinou se věnuji přípravě párů na léčbu neplodnosti, asistovanou reprodukci, náhradnímu mateřství, problematice adopce a pěstounství. Velkou pozornost věnuji ženám a rodinám, které prožívají ztrátu dítěte a paliativní péči.

Lektoruji vzdělávací programy pro firmy, studenty a páry v rámci prevence sexuálního a reprodukčního zdraví.

Usilovná práce gynekologů a stále se zdokonalující laboratorní metody přivedla asistovanou reprodukci v posledních letech ke skvělým výsledkům a právem nyní zaujímáme přední místo mezi odborníky ve světě. I když dosahujeme na klinikách nebývalých medicínských úspěchů, v průběhu tohoto času se bohužel opomnělo, že člověk je především biopsychosociální bytost a jako taková má své nemedicínské potřeby a přání. K zaručenému úspěchu patří mimo jiné i adekvátně informovaný a připravený žadatel. Při své práci s klienty jsem si nemohla nepovšimnout, jak moc taková komplexní příprava párů před zahájením léčby neplodnosti chybí.

Moje práce podléhá pravidelné supervizi u PhDr. Venduly Junkové, která je současně supervizorkou mého týmu v Institutu psychosociální péče.

Mgr. Lenka Pelechová

Moje vzdělání a odborná způsobilost

 • 1989 - 1992  Střední zdravotnická škola, Třebíč - obor všeobecná sestra
 • 1995 - 1997  MUNI Brno, Speciální pedagogika-psychopedie - Pedagogická způsobilost ve speciálních a integrovaných zařízeních
 • 2015 - 2018  Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín - Personální a interkulturní management, Státní zkouška z psychologie, managementu a interkulturality
 • 2018 - 2020  Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha - Sociální politika a práce s aplikovanou psychoterapií, Státní zkouška ze sociální politiky, sociální intervence, psychosociální patologie a nápravy a strategie případové práce
 • 2020  Kompletní krizová intervence - Déčko Liberec z.s.
 • 2023 Certifikovaná laktační poradkyně - MUDr. Anna Mydlilová, Laktační liga
 • 2023 Poradce pro pozůstalé - PhDr.et Mgr. Naděžda Špatenková Ph.D. MBA

Kurzy, semináře, workshopy

 • Péče o rodiče po perinatální ztrátě, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Rastislavová, Ph.D.
 • Kurz-Poruchy osobnosti I-II, Česká asociace studentů psychologie, PhDr. Andrej Drbohlav
 • Akreditovaný kurz koučování
 • Komplikovaný zármutek a jeho základní diagnostická kritéria
 • Daseinsanalýza v terapeutické a poradenské praxi I-III, PVŠPS, Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.
 • Transakční analýza - PhDr. Jiří Libra
 • Práce s traumatema krizová intervence - PVŠPS, PhDr. Alexandra Machková
 • Poporodní deprese a trauma po porodu - MUDr. Šroubková

Jak postupuji?

Měli byste vědět, že každá změna v životě je především a pouze o Vás. Cesta k dítěti mnohdy není jednoduchá, ani krátká. Problémy s početím prostupují celým naším tělem a skrze emoce se cítíme zoufalí, slabí či nerozhodní. Mým cílem je vytvořit každému individuální postup s ohledem k jeho potřebám. Zaměřuji se především na podporu a řešení. Z tohoto důvodu je moje práce s Vámi především o budování Vašich silných stránek. Překonání překážek Vám přinese více rovnováhy do denního života a Vaše mysl bude lépe připravena na výzvy, které Vás čekají. Abychom dosáhli Vašich cílů a pak se z nich společně mohli radovat, všechny výzvy směle přivítáme.

Vnímám Vás jako experty Vašeho vlastního života a moje role je naslouchat, reflektovat, předávat zkušenosti a podporovat Vás. Také jsem připravená, pokud bude potřeba se svěřit v případě neúspěchu. Pak můžeme společně mlčet, protože přes bolest a slzy žádná slova nebudou nikdy ta správná. Lenka

Záleží mi na Vás, a pokud mi to dovolíte, doprovodím Vás ráda na cestě, kterou jste si sami zvolili. Vy se rozhodujete, jaký způsob je pro Vás ten nejvhodnější.

Při své práci využívám letitých profesních zkušeností s léčbou neplodnosti z klinik asistované reprodukce. V rámci mých konzultaci, individuálních nebo párových, obdržíte tu nejlepší možnou péči, kterou jsem pro Vás schopna zajistit. Proto si na ně prosím s předstihem vyhraďte vždy dostatek času. Konzultace probíhají v českém jazyce, po domluvě také v německém, v Praze nebo Brně.

Komplexní poradenství

Nejsem smluvně vázána na žádné zdravotní centrum poskytující služby asistované reprodukce. Mezi kolegy jsem známá tím, že poskytuji odborné komplexní poradenství v oblasti neplodnosti a aktivně s nimi spolupracuji. Především s gynekology, psychoterapeuty, sociálními pracovníky, genetiky, psychology a sexuology a v neposlední řadě také s fyzioterapeuty. Na ně se s důvěrou obrátím, pokud Vaše situace překročí mé kompetence.

Poradenství nenahrazuje lékařské ošetření.