Rozhovor s Janou Peffkovou

Mnoho faktorů má vliv na plodnost či neplodnost páru. Mezi ně patří bezesporu životní styl, strava, prostředí a mnoho dalších. K rozhovoru na toto téma jsem přizvala Ing. Janu Peffkovou ze společnosti Naturomed, která se zaměřuje především na detoxikaci organismu a vede své klienty ke změně životního stylu tak, aby našli svojí optimální fyzickou i emoční rovnováhu.

Jani, prosím tě, mohla bys čtenářům představit, jaké služby poskytuješ svým klientům?

V našem centru regenerace a prevence v praxi propojujeme znalosti Ajurvédy, Tradiční čínské medicíny, moderního přístupu v oblasti stravy, spolupracujeme s lékaři, vědci a fyzioterapeuty. Pomáháme lidem nejčastěji s chronickými obtížemi, s autoimunitními onemocněními, jsme průvodci při detoxikaci od organických i anorganických toxinů. Také se zaměřujeme na zmírnění dopadu stresu a nezdravého životního stylu, který je často příčinou zdravotních omezení. Oslovují nás často páry, které plánují mít rodinu a ženě se nedaří otěhotnět nebo se dvojice chtějí odpovědně připravit na rodičovství. Klienty vedeme k převzetí zodpovědnosti za zdraví a pomáháme jim rozumět potřebám těla. To je klíč k postupné nápravě a ozdravení organismu.

Pro ošetření používáme přístroj Bicom optima.

Jak přístroj Bicom Optima funguje?

Bicom Optima je moderní přístroj, který patří mezi světovou špičku v oblasti bioenergetického léčení, využívá elektro-magnetické vlnění. Pomocí frekvenčních vzorků a programů, v nízkých i vyšších frekvencích, pomáháme aktivovat regenerační schopnosti organismu a detoxikační orgány. Harmonizujeme a obnovujeme jednotlivé meridiány a čakry. Každá terapie je velmi individuální, protože je upravena podle aktuálních potřeb každého klienta.

Má certifikaci?

Ano, přístroj je certifikován jako lékařský přístroj II.třídy, je používán po celém světě. Pravidelně se účastníme seminářů, které informují o novinkách v oblasti bioenergetického vlivu na organismus. Neustále sledujeme nové směry a pracujeme na svém rozvoji, abychom lidem zajistili profesionální péči.

Jak se samotné vyšetření Bicomem provádí?

Terapii předchází vyplnění podrobného formuláře, kdy zjišťujeme fyzické a psychické zátěže, které mohou mít vliv na aktuální zdravotní stav. Pak probíhá testování jednotlivých orgánů podle orgánových okruhů TČM a případných zátěží. Součástí první terapie je také test možných alergenů a intolerancí. Na základě výsledků doporučujeme, které potraviny je lépe vyřadit z jídelníčku. Následuje vlastní bioenergetická terapie, nejprve eliminace psychických i fyzických blokád a podpora organismu. Detoxikace probíhá až při druhém, třetím sezení, kdy jsou otevřeny detoxikační cesty, aby klient neměl detoxikační problémy. Velký důraz klademe na psychickou pohodu a eliminaci stresu pomocí programů, které jsou přizpůsobeny aktuální disharmonii. Na konci prvního setkání nastavujeme vhodný plán jednotlivých ošetření podle priorit a aktuálních pocitů v oblasti zdraví. Náš přístup je holistický a v praxi propojujeme různé metody (Bicom terapie, Bachovyesence, aromaterapie, ozdravná meditace a Neuro-lingvistické programování) k dosažení, co nejlepších výsledků. Je pro nás důležitá vzájemná důvěra a věřím, že se nám daří vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpečně, mohou relaxovat a věnovat se pouze sami sobě.

Jakou dobu si klienti musí pro vyšetření vyhradit?

První ošetření je velmi důkladné, zjišťujeme jednotlivá propojení a snažíme se najít často skryté příčiny. Trvá 2,5 hodiny a klient/ka se určitě nenudí :-)

Jaká je optimální frekvence a počet setkání?

Je těžké na to odpovědět, vždy záleží na vážnosti obtíží, jak dlouho trvají a pak také na časových možnostech klienta. Důležité je, jak se člověk chová mezi terapiemi, jestli dodržuje doporučení, na kterých se domluvíme.

Jaký vliv má celý proces na úpravu neplodnosti?

Na neplodnost má velký vliv životní prostředí a strava, kterou jíme, postavení páteře, různá chronická onemocnění, prodělaná virová a bakteriální onemocnění, především v oblasti bříška ženy. Tyto toxiny můžeme eliminovat, a tak zmírnit jejich následky, a to má pozitivní vliv na plodnost páru. Dlouhodobý stres a často zdánlivě bezvýznamné, nepříjemné situace nebo vztahy v rodině mohou být příčinou nenaplněného rodičovství. Dvojicím doporučujeme doplnit naše služby podle potřeby, např. návštěvou fyzioterapie, cvičení, masáží a podobně.

Jak se mohou klienti k Tobě objednat?

Na našich stránkách www.naturomed.cz najdou objednací formulář, nebo můžou napsat e-mail (nejlépe včetně telefonního čísla) na: poradna@naturomed.cz.

Co si klienti musí obstarat před samotnou návštěvou?

Někteří klienti si nosí soupis informací o průběhu jejich nemoci, zvlášť pokud je dlouhodobější. Je pro nás důležité znát podrobnostio tom, co se stalo před začátkem jejich zdravotních problémů, například rozvod, výpověď z práce apod. Můžou přinést i lékařské zprávy.

Děkuji za rozhovor.