Psychická disharmonie aneb když duše nespolupracuje

Někdy jsou provedena párům všechna vyšetření a stane se, že v necelých 5–10 % se nenajde zjevná příčina, proč se početí nedaří. Lékaři tento stav označují jako idiopatická neplodnost a jsou toho mínění, že by idiopatická neplodnost neměla být považována za diagnózu, protože se jedná spíše o selhání diagnostiky. Ve skutečnosti tak bývá zaměňována za neplodnost psychogenní. Předpokládá se totiž, že když nejsou nalezeny žádné biologicky vysvětlitelné příčiny neplodnosti, musí být neplodnost psychického původu, tedy měli bychom hledat příčiny psychické. A tak rady okolí k bezdětným párům tipu „Nemysli na to!“, „Adoptujte si…“ jsou ty nejhorší a neměla by být vůbec vyslovena.

Pokud budeme předpokládat, že příčiny neplodnosti mohou být psychogenního původu, pak by psychoterapie měla být používána jako jedna z metod léčby neplodnosti. Po společné diskuzi s psychoterapeuty jsem toho mínění, že psychoterapie může k úspěšnému početí přispět na základně redukce stresu a úzkosti. A také, že může být v určitých případech účinnější než čistě medicínský postup. Ano, existují totiž případy, že ženy otěhotněly poté, co se rozhodly adoptovat dítě, tedy v momentě, kdy se přestaly upínat na početí. Jenže proces adopce vedl k uvolnění tenze a napětí, což způsobilo lepší fungování biologických procesů a tím pádem ke kýženému početí mohlo dojít samovolně.

Celá problematika je však mnohem složitější. Asi nejznámější publikace psychoanalytičky Desjardins-Simon a její kolegyně Debras uvádějí, že realizaci touhy po dítěti brání tzv. „nevědomé bloky“ u jednoho či u obou partnerů. Ovšem tyto bloky mohou doprovázet i páry, u kterých diagnóza neplodnosti nebyla stanovena.

Tématu psychogenní neplodnosti se u nás věnuje také Dr. Holub, který ve své přednášce rozpracovává myšlenky Dinory Pines a jejích pohledů na nevědomé používání ženského těla ve vztahu k neplodnosti a opakovanému potrácení. Níže přikládám odkaz na video.

Existuje mnoho mylných představ a mýtů, které doprovází léčbu neplodnosti, nejvíce však IVF léčbu. Pokud jste ve stadiu hledání postupů a potřebujete si utřídit informace, neváhejte si sjednat termín konzultace nebo přijďte na náš seminář 4. 12. 2019 v Praze.

http://www.renatasiranova.cz/cesta-za-rodinou/

Vaše Lenka

MUDr. David Holub

https://vimeo.com/223653489