Podpořte děti v pěstounské péči

„Dobrá rodina“ je nezisková organizace, která se v České republice věnuje ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Jejich práce vykazuje důraz na kvalitu péče, profesionalitu a spolehlivost. V rámci všech jejich činností hledí v první řadě na práva a potřeby dětí. Aktuálně doprovází přes 870 rodin z celé České republiky, které poskytují zázemí a péči více než 1200 dětem. Aktivně se podílí na dalším rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Nejenom já, ale i ostatní sociální pracovníci a psychologové v náhradní rodinné péči se setkávají s páry, které u nich hledají porozumění, a především řešení jejich vleklé intimní situace – nedobrovolné bezdětnosti. Na rozdíl od lékařských pracovníků v asistované reprodukci, kde se hledá příčina a poté způsob nejrychlejší a nejefektivnější léčby, musí sociální pracovník hned v úvodu žadatelům vysvětlit, že v případě náhradní rodinné péče jde o pravý opak. Pro dítě se v tomto případě hledá ten nejvhodnější rodič.

Najít pro dítě ty „správné rodiče“ je jedna z hlavních činností také v „Dobré rodině“. Portfolio jejich služeb zaujímá velmi důležitou roli ve zprostředkování náhradní rodinné péče. Dobrá rodina spolupracuje jak se zájemci o náhradní rodinnou péči, tak s přechodnými i dlouhodobými pěstouny, s osvojiteli a také lidmi, kteří se o děti starají v rámci péče jiné osoby. Všichni doprovázející sociální pracovníci jsou odborně způsobilí k výkonu sociálně-právní ochrany a jsou pravidelně proškolováni. Působí nejenom v Praze, ale i v jednotlivých regionech, kde navázali spolupráci s dalšími odborníky a institucemi, které v případě potřeby zajišťují pěstounským rodinám terapeutickou anebo jinou péči.

Protože je „Dobrá rodina“ neziskovou organizací, vítá každého, kdo má dobré srdce a rozhodne se pomoci. Po společné úvaze a domluvě s pěstouny jsme se nakonec s brněnským obchodem Emelli rozhodli věnovat dětem boty a školní batoh. A děti prý měly obrovskou radost!

Pokud se nyní ptáte, co pro mne znamená pomáhat, tak je to především můj postoj. Dávat mi přináší štěstí. Pokud totiž vidíte, že někdo druhý pomáhá jinému člověku, vytváří to v něm touhu udělat podobné věci. A já tímto pevně doufám, že inspiruji další lidi. Přála bych si totiž vidět jenom šťastné děti!

A co vy, milí čtenáři? Také byste rádi dětem a jejich rodinám pomohli? Neváhejte se na nás obrátit. I sebemenší dar pomůže a děti to velmi ocení.

Vaše Lenka

Děkuji paní Haně Baysal za pomoc při výběru a paní Haně Růžičkové za realizaci.

Kontaktní osoba: hana.ruzickova@dobrarodina.cz

Zdroj: www.dobrarodina.cz

Shop: www.emelli.cz