Online psychosociální poradenství

„I v době nouzového stavu vám nabízíme to, co dobře umíme.“ Ani v nouzovém stavu Institut psychosociální péče nepřestává fungovat. Dnes už je jasné, že potřeba pobavit se o svých starostech s odborníky narůstá. A my si plně uvědomujeme, že naši podporu potřebujete ještě více než dříve. Jsme proto připraveni po dobu ohrožení naše poradenství rozšiřovat. Obracet se na nás mohou nejen lidé v krizi, ale také jejich blízké okolí, spolupracovníci, učitelé, zdravotnický personál, senioři, prostě kdokoliv. Co můžete očekávat od psychosociálního poradenství?

Psychosociální poradenství je zaměřené na poskytování odborné pomoci a podpory osobám při hledání řešení v jejich obtížných životních situací. Podpora a pomoc je zaměřena k lepšímu porozumění dané situace a jejímu řešení vlastními silami – s využitím přirozených zdrojů klienta. Pomocí konzultací tak předcházíme neadekvátním řešení obtíží a omezujeme jejich důsledky.

Komu se poradenství poskytuje?

Osobám, kterým byl například sdělen nepříznivý zdravotní stav, ocitli se v krizové životní a sociální situaci, jejich chování je rizikové, při náhle vzniklé a tragické životní události nebo těm, kteří žijí v sociálně znevýhodněném prostředí.

Jak poradenství probíhá?

Poradenství probíhá formou krátkodobějších konzultací. Nyní pouze online, jinak také osobně v poradně. Počet setkání je od jednoho do šesti sezení, po dobu zhruba 50 minut. Páry si vyhradí 90 minut a konzultace s rodinou je po domluvě až dvě hodiny a někdy i více. Cílem je klientovi pomoci se v problémech zorientovat, najít možná řešení a zvládat je z vlastních zdrojů lépe než doposud.

  • sociálně právní poradenství
  • poradensko-terapeutické intervence
  • poradensko-terapeutické vedení
Klienti mají právo vystupovat v kontaktu anonymně. Důvěrnost sdělených informací je vázáno povinnou mlčenlivostí. S výjimkou trestných činů, na něž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost!

Jaké potíže můžeme spolu vyřešit?

Klienti přicházejí s různými problémy. Nejčastěji jsou to však závažné životní obtíže, se kterými si klient většinou neví sám rady, nemá, komu by se svěřil a často se za své problémy stydí. A tím se dostává do krize. Podporujeme adaptivní vyrovnávací strategie klientů k řešení jejich životní situace či zmírňujeme možný negativní dopad na jejich zdraví v celé jeho bio-psycho-sociálně-spirituální jednotě.

Kdo se mi bude věnovat?

Pro chvíle osobní krize vám bude k dispozici sociální pracovnice, krizová interventka nebo psychoterapeutka. Poradkyně umí vhodnou formou vysvětlit všechny souvislosti a předat potřebné informace. V případě potřeby vám doporučíme další odborná pracoviště, služby a kontakty. Dále poskytujeme dlouhodobější poradensko-terapeutické vedení za účelem úpravy kontaktu rodičů s dětmi před rozvodem a po něm.

Pokud jste se ocitli v nesnázích, nezoufejte. Všechna trápení mají svá řešení. Jsme zde pro vás a pomáháme vám!

Termín schůzky si sjednáte pomocí kontaktního formuláře na webu.

www.ipsp.cz
www.lenkapelechova.cz