Neplodnost muže zasáhne jejich sebedůvěru a sebevědomí

Využiji posledních dnů listopadu k zamyšlení nad problematikou neplodnosti mužů. Je to téma, kterému se na rozdíl od neplodnosti žen tolik pozornosti nedostává. Ve své praxi nabízím psychickou podporu a provázení párů, které podstupují léčbu neplodnosti.

Je pravda, že v mé práci stále převažují ženy, a pár obvykle přichází s jinými otázkami, například týkajícími se adopce nebo náhradního mateřství. Samotní muži se ke mně dostaví až v souvislosti s darováním spermií nebo náhradního mateřství. Na počátku léčby neplodnosti přichází mnohem méně často.

Je rovněž pravda, že muži obvykle vykazují odlišné mechanismy adaptace na krizové situace. Přesto by bylo velmi prospěšné, kdyby i oni našli cestu do pracovny psychologa/psychoterapeuta. Mohu vás ujistit, že vše, co společně probíráme, zůstává v bezpečí pracovny. Vřele doporučuji, aby psychoterapii /psychosociální poradenství oba partneři navštěvovali společně. Nejenže se jedná o jejich společný! problém, ale zájem a pocit sdíleného úsilí může být pro oba velmi posilující.

Reakce muže na neplodnost:

Emoce a tlak: Muži mohou pociťovat nátlak ze strany veřejnosti, která klade důraz na jejich schopnost zplodit potomka. Tento tlak může vyvolat pocity selhání v rámci tradiční role muže.

Otevřenost k vyjadřování emocí: Často muži tendují k potlačování svých emocí nebo k méně otevřenému vyjadřování svých pocitů ve srovnání s ženami, což může představovat zvýšený tlak na jejich psychické zdraví.

Identita a sebevědomí: Neplodnost ještě stále není plně vnímána veřejností jako zdravotní problém, ale jako „neschopnost zplodit dítě“. Někteří muži mohou spojovat svoji identitu s rolí otce a cítit se nedostatečně v souvislosti s reprodukcí. Neplodnost je zásah do jejich intimity, jejich sebedůvěry a sebevědomí, protože potřeba plodit je biologicky zakotvena.

Reakce ženy na neplodnost:

Emoce spojené s těhotenstvím: Silné emocionální reakce spojené s těhotenstvím, včetně očekávání a představ o mateřství, mohou být pro ženy značně intenzivní. Neplodnost pak často přináší pocity smutku, zklamání a stresu.

Fyzická zátěž: Ženy se přímo účastní procesu léčby neplodnosti a podstupují všechny procedury umělého oplodnění, včetně náročné hormonální stimulace. To pro ně může představovat větší zátěž a odpovědnost, zejména v rozhodování o možnostech léčby a postupu.

Pozitivní přístup pro vaši vnitřní pohodu je prospěšný. Stejně tak je občas dovoleno prožít si chvíle slabosti nebo přijmout negativní myšlenky. Mohu vás ujistit, že je to naprosto normální a plně akceptovatelné.

Více o mých službách a o tom, že na všechna trápení nemusíte být sami, naleznete na mém webu.

Vaše Lenka