Desatero o náhradní rodinné péči dle profesora Matějčka

  • Nebát se přijmout své „náhradní“ rodičovství za své!
  • Nebát se o lásku dítěte! Vzájemný vztah mezi rodiči a dítětem se vytváří soužitím čili sdílením života.
  • Nebát se pracovat na sobě samých! Porozumění je prvním předpokladem účinné péče a pomoci, kterou dítě potřebuje. Nebát se učit po celý život – a to i od našich dětí.
  • Zatajená pravda je v mezilidských vztazích nebezpečná. Nový svazek nemůže pojistit sebelepší zákon (natož pojišťovna), nýbrž pravda!
  • Dítě má o sobě vědět víc, než vědí ostatní. Nemělo by být zaskočeno nečekaným sdělením důležitých informací o svém původu a historii.
  • Nestačí sdělovat, je třeba sdílet! Nečekat, až se dítě začne samo vyptávat, ale při vhodné příležitosti začít vyprávět sami!
  • Dítě sice není z nás, není „naší krve“, ale je naše! Bezpodmínečné přijetí dítěte je nezbytnou podmínkou dobrého rodičovství.
  • Počítat raději s horším, tím lepším se nechat překvapit. Výchova a rodičovská péče nejsou všemocné – nemít přepjatá a nadměrná očekávání, k dítěti nepřiměřené požadavky!
  • O vlastních, biologických rodičích říkat dítěti jen to dobré! Vždy je možné ukázat jejich nemoc či nemohoucnost, nedostatek podpory a pomoci z okolí, nešťastnou shodu okolností. Nesoudit a neodsuzovat.
  • Neizolovat dítě v kruhu nejužší rodiny! Otevřené rodinné společenství je tou nejlepší školou života a mezilidských vztahů. A modely, které dítěti v tomto ohledu lze nabídnout, je budou provázet po celý jeho život.

Zdroj: Matějček, Z. a kol. Náhradní rodinná péče, 1999