Anxiolytika a antidepresiva

Psychofarmaka jsou psychiatrické léky, které ovlivňují činnost centrální nervové soustavy a mají chemický původ. Spotřeba antidepresiv skutečně podle posledních údajů vzrostla víc než šestinásobně. Nárůst souvisí s nárůstem pacientů s diagnózou deprese a úzkostných stavů. Antipsychotika se používají k léčbě psychotických poruch – například schizofrenie.

Mýtus: „Antidepresiva jsou návyková, nebudu je moct vysadit a změní mi osobnost.“

Někteří pacienti uvádějí, že při užívání antidepresiv mají pocit, jako by jejich prožívání bylo tlumené nebo filtrované. U antidepresiv typu SSRI se často po zahájení léčby vyskytnou nepříjemné vedlejší účinky obdobné původním obtížím. Někdy pacient bývá zklamán, že mu léčba nepomáhá, že se naopak jeho stav zhoršuje, a proto léky vysadí bez konzultace s psychiatrem. Ovšem stačí pacientovi vysvětlit, že takový stav může nastat, není nebezpečný, a že během několika málo dnů zmizí. Ale rozhodně se nejedná o změnu osobnosti. Podmínkou je být trpělivý. Výjimečně nastane farmakorezistence. Bohužel, příčinu toho, proč to u některých pacientů je, prozatím moc nevíme.

Hlavním úkolem (nejen) psychiatra je pacienta informovat o účincích léků a jeho vedlejších účincích. Pacient by měl tedy znát zásady užívání léku, jeho doporučenou dávku a důvod (stav), proč mu byl lék předepsán. Dále také za jak dlouho začnou jednotlivé symptomy ustupovat. Psychiatr si pacienta pravidelně zve na kontroly jejich zdravotního stavu a k úpravě medikace. Stabilizace pacienta závisí na mnoha faktorech. Léčba se posuzuje individuálně a někteří pacienti musí užívat léky celý život. Současně k medikaci a ke zlepšení zdravotního stavu se však musí podniknout mnohem více.

Co vnímám jako velký problém, je nadužívání anxiolytik – Neurol, Xanax, Lexaurin nebo Rivotril. To jsou léky, které přinášejí pacientům rychlou úlevu od napětí, úzkosti a podobných stavů, ale není je vůbec snadné vysadit. Jakmile přestanete léky užívat, velmi rychle dojde k návratu tělesných příznaků. Navíc je zde vysoké riziko závislosti. Dostupnost léků je pro mne neuvěřitelná. Naopak informovanost o závislosti a podmínkách užívání je téměř nulová. Přitom léčba závislosti na Neurolu je dle adiktologů jedna z těch nejtěžších. Pro představu mnohem těžší než „alkohol a drogy dohromady“.

K našim životním potížím mohou přispět různé příčiny. Mezi ně patří i naučené způsoby myšlení, jako například přesvědčení, že žádost o pomoc je projevem slabosti. Je důležité si uvědomit, že žádný zdravotní stav by neměl by být bagatelizován. Podpora a adekvátní léčba jsou klíčové pro zvládnutí duševních potíží. Mezi ně patří i psychoterapie a krizová intervence. Důvěřujte psychiatrům a psychoterapeutům. Věřte, že tyto stavy překonáte. Přeji vám hodně sil a odvahy.

Vaše Lenka