Příprava páru na léčbu neplodnosti

Jsem toho názoru, že psychosociální podpora páru by měla být ještě před započetím samotné léčby. Je mnoho věcí, které si pár potřebuje ujasnit. A k tomu potřebuje adekvátní informace, aby situaci mohl vyhodnotit, zaujmout k ní správný postoj a řádně se připravit. Cesta za miminkem může být někdy hodně trnitá. A své o tom ví všechny páry, které se na cestě za rodinou ocitli.

Podpořte děti v pěstounské péči

„Dobrá rodina“ je nezisková organizace, která se v České republice věnuje ochraně a podpoře dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Jejich práce vykazuje důraz na kvalitu péče, profesionalitu a spolehlivost. V rámci všech jejich činností hledí v první řadě na práva a potřeby dětí. Za svoje období působnosti doprovodili okolo 750 pěstounských rodin z celé České republiky a poskytli zázemí a péči více než 1200 dětem. Aktivně se podílí na dalším rozvoji a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Covid 19 - online pomoc

Rodičovství je jedna z krásných životních rolí, ale ne vždy je to snadné. Nebuďte se svými problémy sami. Ráda vám pomohu se ve Vaší situaci zorientovat a nasměřuji vás dál. Kombinace odborné podpory a praktických rad je pro jedince v tíživé životní situaci zcela zásadní. Z tohoto důvodu jsem pro vás nyní ONLINE.