Emoce a pocity

Máme měsíc únor a říká se, že je to nejtemnější měsíc v roce. Ve tmě, bez sluníčka, často bez dostatečného pohybu a mnohdy po opakovaných respiračních onemocněních se cítíme vyčerpaní, smutní, podráždění a už si ani nevzpomenete, kdy jste cítili naposled radost. Psychika má na fungování našeho těla podstatný vliv. A při snaze o početí to platí dvojnásob.

Relaxace jako protiklad stresu

Relaxace by měla být součástí psychohygienických návyků při zvládání tělesných příznaků stresu a zvýšeného napětí. Základním principem cvičení relaxačních technik je ale svobodná volba. Je tedy nezbytné, aby měl každý vlastní motivaci.