Moje dítě je počato z darovaných buněk

Asistovaná reprodukce zahrnuje mnohem více jednotlivců než jen žadatele o tuto metodu. Definovat přesné hranice je obtížné, neboť neplodnost je složitá životní událost. Metody asistované reprodukce mohou zahrnovat použití dárcovských gamet a celý proces se neliší od cyklu využívajícího vlastní gamety. Celý proces ale může páry provázet negativní pocity dlouhou dobu, a to i v případě úspěšného porodu nebo adopce.

Nemusíme na to být sami

Nikdy mě nenapadlo, že by se mi tohle mohlo stát. Byla to pro mě věc, která se v mém okolí nikdy nestala a neděla. Slova jako potrat, neplodnost nebo IVF kolem mě procházela velkým obloukem. Byla to bublina mimo mou realitu. Já jsem zdravá. Mě se „tohle“ nikdy stát přeci nemůže. A přesto stalo.

Anxiolytika a antidepresiva

Psychofarmaka jsou psychiatrické léky, které ovlivňují činnost centrální nervové soustavy a mají chemický původ. Spotřeba antidepresiv skutečně podle posledních údajů vzrostla víc než šestinásobně. Nárůst souvisí s nárůstem pacientů s diagnózou deprese a úzkostných stavů. Antipsychotika se používají k léčbě psychotických poruch – například schizofrenie.

Bisfenol a jeho vliv na reprodukční zdraví

Bisfenol (BPA) je chemická látka, která byla studována pro svůj potenciální vliv na reprodukční zdraví. Bisfenoly jsou endokrinní disruptory, což znamená, že v lidském těle mají hormonální aktivitu. Je již z výzkumů známo, že tyto látky mají obecně negativní vliv na lidské zdraví, a to včetně kvality spermií a oocytů.