Děti ze zkumavky

Termín asistovaná reprodukce není novým pojmem, byť je v praxi používán poměrně krátce. Od narození prvního dítěte počatého v Petriho misce roku 1978 se rozvoj laboratorních metod velmi zdokonalil. Děti ze zkumavky, jak se jim lidově říká, jsou dnes sami rodiči a mají vlastní potomky. Pomoc odborníků od této doby však neklesá. Se zvyšujícím nárůstem neplodnosti se stávají jedinou nadějí pro nedobrovolně neplodné páry.

Štítná žláza a neplodnost

Věděli jste, že nediagnostikované a neléčené onemocnění štítné žlázy může být potenciálně příčinou neplodnosti a opakovaného potratu? Endokrinologové upozorňují, že u žen ve 12–15 % případů se vyskytne porucha funkce štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Mužům zase ovlivňuje produkci spermií. Pro plodnost je nutná dobrá funkce štítné žlázy a pouze každý druhý muž a žena jsou si svého onemocnění štítné žlázy vědomi.

Bachova květová terapie

Abychom dosáhli maximální úspěšnosti v léčbě neplodnosti, je potřeba, aby mysl a tělo bylo v dokonalé harmonii. Otázkou je, jak toho dosáhnout, když léčba vyžaduje mnohdy opakovaná a nepříjemná vyšetření? Klienti (ano, i muži) mi při našich společných konzultacích často sdělují, že se jim osvědčilo užívání Bachových esencí.

Rozhovor s Janou Peffkovou

Mnoho faktorů má vliv na plodnost či neplodnost páru. Mezi ně patří bezesporu životní styl, strava, prostředí a mnoho dalších. K rozhovoru na toto téma jsem přizvala Ing. Janu Peffkovou ze společnosti Naturomed, která se zaměřuje především na detoxikaci organismu a vede své klienty ke změně životního stylu tak, aby našli svoji optimální fyzickou i emoční rovnováhu.