Diagnóza: Not viable

Byla vašemu miminku diagnostikována vážná porucha chromozomů nebo jiné nevyléčitelné onemocnění? V takových situacích většinou lékaři okamžitě doporučují ukončit těhotenství, aniž by s maminkou diskutovali o alternativách. I když jsou šance na přežití miminka velmi malé, možnost vzít si čas na rozmyšlenou a rozhodnout se později stále existuje.

Přijetí nové reality a hledání nových cest je klíčem k postupnému uzdravení

Každý krok na cestě k rodičovství, ať už je úspěšný nebo ne, má svůj význam. Je dobré si uvědomit, že k naplnění života existuje více cest a každá z nich je hodnotná. Ukončení léčby neplodnosti představuje nejen rozloučení se s neúspěšnou fází, ale také přehodnocení hodnot a priorit ve svém životě. Věřte, že i přes zklamání je možné najít nové naplnění a životní smysl.

Rozhodujete se pro adopci?

Cesta k rozhodnutí o vlastní rodině může směřovat ke čtyřem možným cílům: vlastnímu biologickému potomstvu, umělému oplodnění, adopci a také k vědomé volbě života bez vlastních dětí. Je důležité si uvědomit, že žádný z těchto cílů není hodnotově nižší. Pokud si jako pár, na začátku cesty k rodičovství tuto různorodost uvědomíte a přijmete, můžete lépe předvídat a zvládat případné neúspěchy v léčbě neplodnosti.

Muži a darované spermie

Z pohledu asistované reprodukce je přijetí darované spermie výrazně jednodušší proces než přijetí darovaného oocytu. Na rozdíl od nás psychologů/psychoterapeutů gynekologové nepovažují přijetí spermie v procesu asistované reprodukce za problém, který by si vyžádal zvláštní pozornost. ALE! Pro páry je to přesně naopak.

Nechci být vaše poslední šance, ale první volba!

Převážná většina z vás ke mne přichází na terapii v momentě, kdy jste prožili opakovaně potraty, absolvovali několik neúspěšných cyklů IVF a podpořili se zaručenými doplňky stravy. Přesto je vaše náruč stále prázdná. Budu k vám upřímná, neumím zázraky, ani nevlastním licenci na léčbu neplodnosti, ale věřím v naději.